Научные журналы
Бурятского государственного университета
имени Доржи Банзарова
РУС  ENG  
Вход

Вестник БГУ. Язык. Литература. Культура

№: 2
Серия:
Том:
Год выпуска: 2019
DOI:
ISSN: 2305-459Х
Число страниц: 126
Дата издания: 24.04.2019
Оглавление:
Omelchenko L. N.
4-12
TEXT THEORY: FUNCTIONAL-SEMANTIC AND COMMUNICATIVE ASPECTS
Bokhieva M. V.
13-18
Varfolomeeva Y. N.
19-22
Zhukova A. G.
23-29
Zyryanova E. V.
30-35
Kyrkunova L. G., Shirinkina M. A.
36-40
Panova O. V.
41-45
Popova T. I.
46-50
Rogova K. A.
51-55
Khandarkhaeva I. U.
56-62
SEMANTIC, PRAGMATICS, STYLISTICS, TEXT LINGUODIDACTICS
Brenchugina-Romanova A. N., Denisova L. O., Pavlyuchenko S. S.
63-67
Vorobyova T. A.
68-74
Kaverzina A. V., Dorokhova M. V.
75-81
Kalinina A. A.
82-86
Popova D. А.
87-91
Razumkova N. V.
92-96
Trubnikova Y. V.
97-101
Fedosyuk M. Y.
102-109
Cherepanova L. V.
110-115
Shishkov M. S.
116-121