Бурятского государственного университета
имени Доржи Банзарова
АвторизацияРУСENG

Восточный вектор: история, общество, государство

Библиографическое описание:
Базарын С.
МОНГОЛЫН ХӨГЖЛИЙН ЗӨВ СТРАТЕГИ ХУДАЛДААНЫ БОДЛОГООС ЭХЭЛНЭ // Восточный вектор: история, общество, государство. - 2023. №1. . - С. 58-67.
Заглавие:
МОНГОЛЫН ХӨГЖЛИЙН ЗӨВ СТРАТЕГИ ХУДАЛДААНЫ БОДЛОГООС ЭХЭЛНЭ
Финансирование:
Коды:
DOI: 10.18101/2949-1657-2023-1-58-67УДК: 339(517.3)
Аннотация:
Уг өгүүлэлд Монгол Улсын гадаад худалдааны бодлогын хүрээнд хөгжих асуудлыг судлан анализ хийх зорилго тавьсан. ДХБ-ын гишүүн орнуудад олгож буй боломжуудыг судалж, хөрш орнуудтай хамтран бүс нутгийн худалдаа, эдийн засгийн интеграцчлалын боломжийг судалж байна. Монгол Улс худалдааны бие даасан хуулийг баталж, холбогдох асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр мэргэшсэн агентлаг байгуулж худалдааны олон талт тогтолцооны хүрээнд үндэсний зах зээлээ хамгаалах, үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих, шинээр үүсч бий болсон үйлдвэрлэлийг хамгаалах, хүнсний аюулгүй байдлаа сайжруулах боломжийг биелүүлэх ёстой гэж үзэж байна.
Ключевые слова:
Монгол Улсын хөгжлийн стратеги, гадаад худалдаа, бүс нутгийн нэгдэл.
Список литературы:
Олон улсын худалдааны хэлэлцээний Урагвай үе шатны дүнд байгуулсанэрх зүйн баримт бичгүүд. Улаанбаатар, 2000. 271 т. (Юридические документы, заключенные по итогам Уругвайского раунда международных торговых переговоров. Улан-Батор, 2000. 271 с.)

Trade (% of GDP) – Mongolia. URL: https://data.worldbank.org/indicator/ NE.TRD.GNFS.ZS? name_desc=false&locations=MN.

TPRB, TPR of Mongolia, Secretariat Report, 2014, 2021 www.wto.org.

Сянжмятав Б. Бүс нутгийн худалдаа, эдийн засгийн интеграци (Эрдэм шинжил- гээний өгүүлэл, илтгэлүүдийн эмхэтгэл). Улаанбаатар: МУИС хэвлэх үйлдвэр, 2021. 286 т.