Бурятского государственного университета
имени Доржи Банзарова
АвторизацияРУСENG

Восточный вектор: история, общество, государство

Библиографическое описание:
Үржинсүрэн Ж.
,
Болормаа Ж.
,
Хонгорзул Д.
,
Сарантуяа Б.
,
Мөнхбат Н.
,
Бат-Орших А.
СОЦИОЛОГИЙН СУДАЛГААНД ТУЛГУУРЛАН ЛОГИСТИК МЕНЕЖМЕНТ ХӨТӨЛБӨРИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ ЗАРИМ АСУУДАЛ // Восточный вектор: история, общество, государство. - 2023. №4. . - С. 26-40.
Заглавие:
СОЦИОЛОГИЙН СУДАЛГААНД ТУЛГУУРЛАН ЛОГИСТИК МЕНЕЖМЕНТ ХӨТӨЛБӨРИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ ЗАРИМ АСУУДАЛ
Финансирование:
Коды:
DOI: 10.18101/2949-1657-2023-4-26-40УДК: 303.4
Аннотация:
Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, алсын хараа 2050 хөтөлбөрийн «Эдийн засгийн тогтвортой өсөлт иргэн бүрдээ хүрсэн, дундаж давхарга зонхилсон, ядуурал эрс буурсан, эдийн засгийн хөгжлийн бодлогын суурийг бүрдүүлж, дотоод хэрэгцээгээ өөрсдөө хангадаг, экспорт эрчимжсэн, хөрөнгө оруулалт, хуримтлалын чадавхаа бүрдүүлсэн, олон тулгуурт эдийн засагтай улс болно» (УИХ, 2020) гэсэн зорилгын хүрээнд чадварлаг менежерүүдийг шинжлэх ухаанч сэтгэлгээ, өөрийгөө хөгжүүлэх чадвар, харилцааны өндөр соёлтой, шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, технологи, тээвэр, нийгмийн салбарт бие даан ажиллах мэдлэг чадвар эзэмшүүлэх, судлаач мэргэжилтнийг хувь хүний авъяас сонирхол, нийгмийн хэрэгцээ, дэлхийн хөгжилтэй орнуудын жишиг хандлагад нийцүүлэн бэлтгэн гаргах хэрэгцээ шаардлагын үндсэн дээр уг мэргэжлийн хөтөлбөрийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлсон болно.
Ключевые слова:
логистик, тээврийн салбар, эдийн засаг, олон улсын тээвэр, эрэлт хэрэгцээ.
Список литературы:
Legalinfo.mn. (2020). Legalinfo.mn. УИХ (хууд. 212). Улаанбаатар: УИХ.

Mongolia, 2. К. (2020). https://mrtd.gov.mn/up/news/Auto_teever/ %D0%9B%D0% BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B8%CC%86% D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D1%81%D3%A9%D0%BB.%20KSP%20Korea.pdf. Улаанбаатар: КSP Mongolia .

Mongolia, K. (2021). Монгол улсад ухаалаг логистик, тээврийг хөгжүүлэх, стратеги 2020/21 KSP Mongolia. Улаанбаатар: Mongolia, KSP.

Singapore, N. U. (2023 оны 07 5-17). TLI-AP (The Logistics Institute– Asia Pacific). https://www.tliap.nus.edu.sg/: https://www.tliap.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2023/04/ LI5203-Summer-School-June-2023.pdf-ээс Гаргасан

Techology, M. i. (2021 оны 06 30). https://ctl.mit.edu/education/masters-programs. Massachusetts instute of Techology: https://ctl.mit.edu/education/masters-programs-ээс Гаргасан

УИХ. (2020). Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, алсын хараа 2050 хөтөлбөр. Ulaanbaatar: УИХ.

ХХК, Г. с. (2019 оны 10 25). http://www.mnline.mn/post/32340. http://www.mnline.mn/post/: http://www.mnline.mn/post/32340